O górach | Beskid Mały - Portal turystyczny
Załóż konto Zaloguj się

Beskid Mały - ogólne informacje

Beskid Mały to pasmo górskie, stanowiące część Beskidów Zachodnich, mające charakter wyspy górskiej o długości ok. 35 km i szerokości ok. 10 km.
Granice Beskidu Małego wytyczają:
Przełom rzeki Soły dzieli Beskid Mały na część zachodnią i wschodnią (tzw. Beskid Andrychowski lub Góry Zasolskie). W rejonie przełomu Soły wybudowano trzy zapory wodne: w Czańcu, Porąbce i Tresnej, tworzące tzw. Kaskadę Soły.
Beskid Mały ma urozmaiconą rzeźbę terenu, główny grzbiet i doliny rzeczne głęboko wcinają się w jego odnogi, zbocza są strome (czasem przekraczają nachylenie 30 stopni), deniwelacje (różnice wysokości) przekraczają 500 m. Występują małe jaskinie, schrony, baszty i ostańce skalne.

Budowa geologiczna

Beskid Mały zbudowany jest z płaszczowin: podśląskiej i śląskiej. Płaszczowina podśląska występuje na północy Beskidu (ciągnie się od Kóz w rejony Andrychowa) i w Kotlinie Żywieckiej. Z płaszczowiny śląskiej zbudowany jest sam trzon Beskidu Małego. Ewenementem geologicznym są tzw. Skałki Andrychowskie - są to najstarsze skały w tym regionie. Beskid Mały zbudowany jest w 95% z piaskowców godulskich. Beskid Mały jest podobnie ukształtowany jak Beskid Śląski. W Beskidzie Małym znajdują się 53 jaskinie.

Klimat

Klimat właściwy strefie górskiej, o dużej ilości opadów (od 800 do 1200 mm), powodujących często lokalne powodzie. Występują częste zmiany pogody i wieją silne wiatry (od południa).

Flora

Obszary leśne to obszary typu dolnoreglowego. W okolicach Łamanej Skały występuje ciekawa odmiana świerczyny dolnoreglowej, która bardzo przypomina typ górnoreglowy. Przeważają zespoły świerkowo-bukowo-jodłowe. Dawniej przeważały lasy bukowe - zniszczone na skutek wycinek i wypaleń. Na terenie Beskidu Małego znajdują się trzy rezerwaty przyrody: Madohora, Szeroka i Zasolnica.

Fauna

Świat zwierząt Beskidu Małego jest stosunkowo skromny, związane jest to z niewielką powierzchnią przy dużym stopniu penetracji jego terenów przez ludzi. Charakterystyczną cechą jest brak dużych drapieżników stale zamieszkujących ten region (do nieczęstych przypadków należy pojawienie się niedźwiedzia brunatnego z okolic Babiej Góry). Żyją tu duże ilości zwierzyny płowej, dzików i innych ssaków. Do rejonów o najbogatszej faunie należą wspomniane wcześniej rezerwaty.
źródło: wikipedia.pl, zmiany: Radeck
Ten portal internetowy wykorzystuje mechanizm ciasteczek (cookies) w celach statystycznych i reklamowych. Z góry zakładam, że Ci to nie przeszkadza, bo jeśli tak, zawsze możesz je wyłączyć korzystając z ustawień przeglądarki. Czytaj więcej...